Kìm bấm cos OPT DL-10
Đăng ngày 14-05-2015 Lúc 10:54'- 2069 Lượt xem
Giá : Liên Hệ / 1 Chiếc
Kìm bấm cos OPT DL-10

Application Range Weight Kg. Length mm.
mm2

AWG

0.75-10 18-8 0.3 185

Tên gọi khác của sản phẩm:
kìm bấm cốt DL-10, kìm ép cốt DL-10, kìm bấm cos DL-10, kìm ép cos DL-10, kìm bấm cos cơ DL-10, kìm bấm cos bằng tay DL-10, kìm bấm cos opt DL-10, kìm ép cos opt DL-10, kìm bấm cốt opt DL-10, kìm ép cốt opt DL-10, kìm bấm cos opt DL-10, kìm ép cos opt DL-10, kìm bấm cos cơ opt DL-10, kìm bấm cos bằng tay opt DL-10