Đầu cắt cáp thủy lực OPT HT-95
Đăng ngày 10-01-2015 Lúc 03:01'- 1926 Lượt xem
Giá : Liên Hệ / 1 Chiếc
Đầu cắt cáp thủy lực OPT HT-95
  • Model: HT-95
  • For Copper & Aluminum Cable Cutting
  • 12 Tons Output
  • Max. Cutting Range (O.D.):

          Bare CU Wire Strand: 95mm
          Bare AL Wire Strand: 95mm
          Telephone CU/AL Cable(CCP): 95mm
          Lead Sheathed Cable: 95mm
          Underground Cable: 95mm

  • Length: 350mm
  • Weight: About 9.8 KGS
  • Warning: Do NOT cut any Rebar or ACSR or Big Strand or Wire Rope or Round Bar or Armored Cable
Tên gọi khác của sản phẩm:
OPT HT-95, đầu cắt thủy lực OPT HT-95, đầu cắt cáp thủy lực OPT HT-95, đầu cắt cáp điện thủy lực OPT HT-95, đầu cắt dây điện thủy lực OPT HT-95, đầu cat cap dien thủy lực OPT HT-95