Đầu ép cốt thủy lực TLP HHYF-400F
Đăng ngày 02-01-2015 Lúc 09:20'- 2192 Lượt xem
Giá : Liên Hệ / 1 Bộ
Model HHY-240F HHYF-400F
Max Pressure (T) 10 12
Max. stroke (mm) 22 25
Crimping range (mm2) 16 - 240 10-400
Size of standard dies (mm2) 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400
Crimping pattern Hexagonal type
G.Weight (kg) 8.5 12